27.09
2010

Ačkoliv existuje už pár kvalitních grafických (GUI) nádstaveb pro aircrack-ng, stále se v průběhu času objevují nové aplikace pro tento účel. Jednou z nich je i WIFITE, která je napsaná v Pythonu. Je v aktivním vývoji, kdy se změny v kódu dějí prakticky každým dnem. Ačkoliv se jedná o novou aplikaci, a tudíž je potřeba počítat s případnými chybami, nic to nemění na tom, že Wifite funguje nad očekávání dobře. Základní závislosti pro správné fungování jsou python, aircrack-ng, macchanger a pyrit, které jsou defaultně nainstalovány v BackTrack 4. Wifite je možno spustit ve dvou základních módech, a to buď v grafickém režimu:

./wifite.py

nebo v terminálu, např.:

./wifite.py -all

V grafickém módu si naklikáte co je potřeba, a pak jen stačí kliknout na velké červené tlačítko “easy”. :) V terminálu je možností příkazů vícero, např. pro crack všech dostupných AP zabezpečených WEP klíčem:

./wifite.py -all -nowpa

Útok na wifi síť s názvem (essid): “Linksys”

./wifite.py -e “Linksys”

Další příklady jsou dostupné na webu vývojáře tohoto programu zde.

Pro stažení aplikace Wifite:

wget -O wifite.py http://wifite.googlecode.com/svn/trunk/wifite.py

Pro uživatele BackTrack 4 CZ h4f c00k je v repozitáři k dispozici .deb balíček s Wifite.

apt-get update

apt-get install wifite

Přehled dostupných přepínačů programu Wifite:

Usage: python wifite.py [SETTINGS] [FILTERS]

-upgrade download/install latest revision

SETTINGS
-i, –iface e.g. -i wlan0
wireless interface
the program automatically selects a wifi device in monitor mode
prompts for input if no monitor-mode devices are found
using this switch avoids the prompt

-d, –dict e.g. -d /pentest/passwords/wordlists/darkc0de.lst
dictionary file for WPA cracking
the program will prompt for a wordlist file if any WPA targets
are selected for attack. using -d avoids this prompt
defaults to “wordlist.txt” found in same directory as wifite.py
e.g. -d “none”
does not attempt to crack WPA handshakes
only captures the wpa handshake and backs it up to hs/

–wpa-wait e.g. -wpaw 15
sets the maximum time to wait for a wpa handshake (in minutes)
enter “0” to wait endlessly

–no-strip strip non-handshake packets from .cap file
uses pyrit (or tshark) to strip out unnecessary packets.
greatly reduces the size of handshkae cap files

–wep-wait e.g. -wepw 10
sets the maximum time to wait for each WEP attack.
depending on the settings, this could take a long time
if the wait is 10 min, then EACH METHOD of attack gets 10 min
if you have all 4 WEP attacks selected, it would take 40 min
enter “0” to wait endlessly

–pps e.g. -pps 400
packets-per-second; only for WEP attacks.
more pps means more captured IVs, which means a faster crack
select smaller pps for weaker wifi cards and distant APs

–change-mac changes mac address of interface to a client’s mac (if found)
only affects WEP-based attacks

–no-arp WEP disables arp-replay attack
–no-chop WEP disables chop-chop attack
–no-frag WEP disables fragmentation attack
–no-p0841 WEP disables -p0841 attack

–force-auth during a WEP attack: if fake-auth fails, the attack ends
most WEP attacks require fake-authentication
default is to “stay the course” and hope for more packets

–no-deauth disables the deauthing of clients on hidden APs
by default, wifite will deauth clients connected to hidden APs
*wifite only deauths hidden SSID clients in FIXED CHANNEL MODE*

–no-color do not display annoying colors (use system colors)

FILTERS
-e, –essid e.g. -e “2WIRE759″
essid (name) of the access point (router)
this forces a narrow attack; no other networks will be attacked

-all, –all target and attack all access points found
this is dangerous because most attacks require injection,
most wifi cards cann;t inject unless they are close to the AP

-p, –power e.g. -p 55
minimum power level (dB)
this is similar to the “-e all” option, except it filters APs
that are too far away for the attacks to be useful

-c, –channel e.g. -c 6
channel to scan
not using this switch defaults to all possible channels
only use -c or –channel if you know the channel to listen on

–no-wpa ignores all WPA-encrypted networks
useful when using –power or “-e all” attacks

–no-wep ignores all WEP-encrypted networks
useful when using filtered attacks like -p or “-e all”

Wifite v terminálovém módu:

wifite-konsole_mode

Wifite v GUI:

wifite-gui_mode

Krátce jsme otestovali aplikaci Wifite na naší testovací wireless síti zabezpečené WEP klíčem, a to v terminálovém módu, tak i v grafickém režimu. Výsledek vidíte na obrázcích níže. :)

Wifite v akci, crack WEP klíče v terminálovém módu…

wifite-crack_wep

..a s Wifite GUI

wifite_gui-crack_wep

Jak už jsem zmínil, a sami na obrázcích vidíte, Wifite funguje, a to velmi rychle. Bez hlubších znalostí problematiky, syntaxe příkazů pro aircrack-ng apod., může v podstatě každý dosáhnout svého cíle. :)

Súvisiace články: Feeding bottle aircrack-ng GUI nadstavba, cat sk-spell > slovenský-aircrack-ng-wordlist, Wiku WEP, Wiku WPAWPA2 Hole196 VulnerabilityWPS access point scan?Reaver-WPS & WPScrack

2 comments so far

Add Your Comment
  1. hello what do I do after this command?
    [+] enter the path to the dictionary to use, or “none” to not crack at all

    if I write “none” no Crack

    what dictionary to use? thanks you are great

  2. When atempting to crack WPA protected network you should have password list = dictionary. Aircrack-ng will then compare and if wpa pasphrase is in that list you have your access to wireless network. Path means you need to specify where the wordlist is stored, like /pentest/dictionary/wordlist.txt or whatever you have.